Dokumenty školy

Dokumenty školy

Školní vzdělávací program

Brána do života (ke stažení v PDF)

Školní řád

Školní řád (ke stažení v PDF)

Klasifikační řád (ke stažení v PDF)

Učební plán

Učební plán ZŠ 2021 – 2022 (ke stažení v PDF)

Plán akcí školy

 Plán akcí školy 2021 -2022 (ke stažení v PDF)

Program poradenských služeb

Program poradenských služeb (včetně Krizového plánu školy, ke stažení v PDF)

Strategie prevence rizikového chování (ke stažení v PDF)

EVVO

 Plán environmentální výchovy 2021-22 (ke stažení v PDF)

Školní družina

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Vnitřní řád školní družiny

Stanovení výše úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině

Školní jídelna

Vnitřní řád školní jídelny

Provozní řád školní jídelny

Inspekční zprávy (vše ke stažení v PDF)

z roku 2016 zde 

z roku 2010 zde  

z roku 2005 zde

z roku 2000 zde