Dokumenty školy

Dokumenty školy

Školní vzdělávací program

Brána do života (ke stažení v PDF)

Školní řád

Školní řád (ke stažení v PDF)

Klasifikační řád (ke stažení v PDF)

Učební plán

Učební plán ZŠ 2022 – 2023 (ke stažení v PDF)

Plán akcí školy

 Plán akcí školy 2022 - 2023 (ke stažení v PDF)

Program poradenských služeb

Program poradenských služeb (včetně Krizového plánu školy, ke stažení v PDF)

Strategie prevence rizikového chování (ke stažení v PDF)

EVVO

 Plán enviromentální výchovy 2022 - 2023 (ke stažení v PDF)

Školní družina

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Vnitřní řád školní družiny

Stanovení výše úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině

Školní jídelna

Vnitřní řád školní jídelny

Provozní řád školní jídelny

Školní klub

Vnitřní řád školního klubu

Inspekční zprávy 

z roku 2016 zde (ke stažení v PDF)

Výroční zpráva o poskytování informací 

za rok 2022 zde (ke stažení v PDF)

Zřizovací listina organizace

Úplné znění zřizovací listiny (ke stažení v PDF)