Dokumenty školy

Dokumenty školy

Školní vzdělávací program

ŠVP Brána do života (ke stažení v PDF)

Školní řád

Školní řád (ke stažení v PDF)

Klasifikační řád (ke stažení v PDF)

Učební plán

Učební plán ZŠ 2020 – 2021 (ke stažení v PDF)

Plán akcí školy

Plán akcí školy 2020 - 2021 (ke stažení v doc)

Program poradenských služeb

Program poradenských služeb 2020/21 (včetně Krizového plánu školy, ke stažení v PDF)

Strategie prevence rizikového chování (ke stažení v PDF)

EVVO

 Plán environmentální výchovy 2020-21 (ke stažení v PDF)

Školní družina

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Vnitřní řád školní družiny

Stanovení výše úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině

Školní jídelna

Vnitřní řád školní jídelny

Provozní řád školní jídelny

Inspekční zprávy

ke stažení zde