Dokumenty školy

Dokumenty školy

Školní vzdělávací program

Brána do života (ke stažení v PDF)

Příloha č. 1 (ke stažení v PDF)

Školní řád

Školní řád (platný od 1. 2. 2023 ke stažení v PDF)

Klasifikační řád (ke stažení v PDF)

Učební plán

Učební plán ZŠ 2023 – 2024 (ke stažení v PDF)

Plán akcí školy

 Plán akcí školy 2023 - 2024 (ke stažení v PDF)

Program poradenských služeb

Program poradenských služeb včetně Krizového plánu školy (ke stažení v PDF)

Strategie prevence rizikového chování (ke stažení v PDF)

Preventivní program školy - Předcházení školní neúspěšnosti (ke stažení v PDF)

Preventivní program - Strategie předcházení šikany a dalším projevům rizikového chování (ke stažení v PDF)

EVVO

 Plán enviromentální výchovy 2023 - 2024 (ke stažení v PDF)

Školní družina

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Vnitřní řád školní družiny

Stanovení výše úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině

Školní jídelna

Vnitřní řád školní jídelny (ke stažení v PDF)

Provozní řád školní jídelny (ke stažení v PDF)

Školní klub

Vnitřní řád školního klubu (ke stažení v PDF)

Školní vzdělávácí program pro školní klub (ke stažení v PDF)

Inspekční zprávy 

z roku 2023 zde (ke stažení v PDF)

z roku 2016 zde (ke stažení v PDF)

Výroční zpráva o poskytování informací 

za rok 2023 zde (ke stažení v doc), zde (ke stažení v PDF)

Zřizovací listina organizace

Úplné znění zřizovací listiny (ke stažení v PDF)

Úplné znění zřizovací listiny (ke stažení v docx)

Další dokumenty

Organizační řád školy (ke stažení v PDF)

Provozní řád (ke stažení v PDF)

Směrnice k poskytování informací (ke stažení v PDF)

Spisový řád (ke stažení v PDF)

Směrnice o ochraně oznamovatelů (ke stažení v docx), vloženo 26.06.2023

Směrnice o ochraně oznamovatelů (ke stažení v PDF), vloženo 26.06.2023