Školní jídelna

Školní jídelna

Jídelníček

Vedoucí školní jídelny: Lenka Bušíková

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 318 521 226

Hlavní kuchařka: Lucie Puchmajerová

Kuchařky: Šárka Bláhová, Alena Hudecová, Václava Kasparová, Pavlína Lipovská, Lucie Lohrová, Tereza Nekolná, Lenka Stehlíková

 kucharky

Důležitá upozornění 

Výdej obědů dne 28. června bude probíhat od 10,00 – 12,30 hod.

Informace pro končící strávníky
Všem strávníkům, kteří v letošním školním roce ukončí školní docházku, budou případné přeplatky vráceny automaticky na účty, které uvedly v přihláškách ke stravování.
Ti, kteří se již v příštím školním roce nebudou chtít stravovat a mají nastaveno inkaso, ať toto oznámí písemnou formou na email školní jídelny Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a zruší inkaso na svém účtu.

Informace pro nově příchozí strávníky
Strávník (zákonný zástupce) vyplní přihlášku ke stravování (zde) a odešlou podepsané a naskenované na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nejpozději do konce června 2024. Nebo ji doručí do kanceláře školní jídelny. Telefon do školní jídelny - 318 521 226.

V přihlášce ke stravování je nutné vyplnit platné číslo účtu, kód banky, telefonní číslo a email zákonného zástupce!

Úhrada stravného 
Není možná hotovostí ani platební kartou! Hotovostí se platí pouze čip za 25,- Kč.

Inkasem:
U tohoto typu platby je stravné automaticky zadáno na celý měsíc. Tiskopis je k vyzvednutí v kanceláři školní jídelny nebo je ke stažení na stránkách základní školy. U tohoto typu platby je nutné vytvořit ve své bance „Souhlas s inkasem“ nikoli „Příkaz k inkasu“a vytisknout, pokud budete zadávat přes internetové bankovnictví, tak jak jste souhlas s inkasem zadali. Limit jednoho inkasa zadejte 1700,- Kč nebo bez limitu, neboť v září se strhne jak platba na září, tak i na říjen. Pokud budete zadávat inkaso přímo v bance, stačí potvrzení, že jste inkaso zadali. Inkaso nezadávejte pouze na jeden školní rok do konce června, jinak je budete muset obnovovat znovu a neprovede se platba na následující školní rok v září. Inkaso se strhává vždy k 25. každého měsíce. Pokud se inkaso z nějakého důvodu neprovede v daném měsíci je strávník vždy upozorněn a platbu provede jednorázovým příkazem se svým variabilním symbolem ( bude přidělen při registraci v kanceláři školní jídelny) na účet školní jídelny, č. účtu: 20001-300 329 684/0600

Jednorázovým příkazem: 
Strávník složí na účet školní jídelny, číslo účtu 20001-300329684/0600 libovolnou částku (doporučuje se více jak 500,-Kč) a sám si přihlašuje obědy přes www.strava .cz )
Variabilní symbol a uživatelské jméno mu bude přiděleno v kanceláři školní jídelny.

Složením hotovosti: 
Pro ty, kteří nemají účet /v jakékoli ČSOB na č.účtu: 293 805 530/0300 a přiděleným variabilním symbolem.
Ostatní je stejné jako u jednorázového příkazu.

Registrace nově příchozích strávníků může být provedena až po uzavření školního roku! Dříve nemůže být přidělen čip ani variabilní symbol.

Při registraci a vyřízení úhrady stravného je nutná přítomnost zákonného zástupce!!!

Nově příchozí se mohou registrovat v kanceláři školní jídelny od 26. 8. 2024.

Řád školní jídelny prostudujte na stránkách Základní školy Dobříš, Komenského nám. 35.

Odběr do přinesených jídlonosičů pro strávníky: 11:15 - 11:30

Informace k bezhotovostní platbě obědů naleznete zde.
Souhlas s inkasem ke stažení zde.

Přihláška ke stravování ve školní jídelně 2024-25 (ke stažení v PDF)

Vnitřní a provozní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny (ke stažení v PDF)

Provozní řád školní jídelny (ke stažení v PDF)

Pravidla stravování

1. Podle vyhlášky č.107/2005 o školním stravování má žák nárok na stravu v době výuky ve škole.

2. V případě nemoci si strávník může oběd vyzvednout pouze první den nemoci do vlastního standardního jídlonosiče
(ne do skleněných nádob). Ostatní dny lze odebírat stravu pouze za plnou cenu (cena oběda + režie).

3. Stravu lze objednávat a odhlašovat na objednávkovém terminále, na internetu na www.strava.cz nebo v kanceláři školní jídelny nejpozději do 14,15 hod předchozího dne.

4. Strávník musí mít při vstupu do jídelny na ten den zaplacený oběd a vlastnit platný čip nebo kartu. Poškozené a znečistěné karty a čipy nesmí být na terminálech používány, je nutné zakoupit nové.

5. Pokud strávník kartu nebo čip zapomene, vytiskne si na stravenkářce (u jídelny) náhradní stravenku nebo si
(ve výjimečném případě) vyzvedne stravenku v kanceláři ŠJ maximálně tři po sobě jdoucí dny, poté si musí zakoupit čip nebo kartu znovu.

6. Strávník, který má zaplacený oběd a je přítomen ve škole, konzumuje tento oběd zásadně
ve školní jídelně (vyhláška 107/2005 par.2, odst.7).

Seznam alergenů

seznam.alergenu

Úplata za školní stravování (výše stravného)
V souladu s přílohou č. 2 vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování, ze dne 25. února 2005, v platném znění, jsou strávníci zařazováni do věkových skupin na dobu školního roku, ve kterém dosahují níže uvedeného věku. Období školního roku 2022/2023 trvá od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023.

Věková skupina strávníků

Výše stravného (1 hlavní jídlo)

      7 – 10 let

30 Kč

      11 – 14 let

32 Kč

     15 a více let

35 Kč

Cena bezkontaktního čipu 25,- Kč, cena stravovací (kreditní) karty 40 Kč.