Školní družina

Školní družina

Přihláška školní družiny pro školní rok 2023/2024
Přihlášky pro školní rok 2023/2024 budeme přijímat již od 1. června 2023. Přihlášku musí vyplnit i zákonní zástupci žáků, kteří již školní družinu navštěvují.

Zájmové vzdělávání nabízíme všem žákům 1. stupně ZŠ. V případě, že počet zájemců o školní družinu překročí její kapacitu, budou přednostně přijati žáci 1. – 3. ročníku a žáci dojíždějící.
V novém školním roce bude zaveden elektronický čipový systém k vyzvedávání dětí ze školní družiny. Je tedy nutné s přihláškou odevzdat i žádanku na čipy pro účely ŠD do 26. června 2023. V případě, že dítě bude odcházet ze školní družiny samostatně, čip nepotřebuje.

Přihláška i žádanka na čipy jsou:
a)      ke stažení na webu školy a školní družiny od 1. června 2023 (zde).
b)      osobně k vyzvednutí v tištěné podobě ve vchodu B, kde budou umístěny v průhledném obalu

Vyplněnou přihlášku:
a)      odešlete na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (i během letních prázdnin)
b)      v obálce označené ŠD vhoďte do poštovní schránky umístěné ve vchodu B

Vyplněnou žádanku na čipy:
a) odešlete na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do 26. června 2023
b) v obálce označené ŠD vhoďte do poštovní schránky umístěné ve vchodu B

Zákonní zástupci žáků budoucích 1. tříd mohou odevzdat či vyplnit přihlášku a žádanku na čipy na informativní schůzce konané 21. června 2023.
Součástí přihlášky je písemné sdělení o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny, které mohou zákonní zástupci doplnit až v měsíci září.

Zápis do školní družiny proběhne první školní den školního roku 2023/2024. K zápisu se již nemusí dostavit zákonní zástupci žáků zapsaných v červnu či o letních prázdninách.

Informace k čipovému systému k vyzvednutí dítěte ze ŠD

Od školního roku 2023/2024 budeme ve školní družině využívat pro vyzvedávání dětí elektronický čipový systém BELLhop https://www.bellhop.cz/

Díky čipovému systému BELLhop se výrazně usnadní vyzvedávání dětí ze školní družiny, zaručí větší bezpečnost. Systém BELLhop řeší slučování oddělení, odchody dětí na kroužky a samostatné odchody v předem určený čas.

Děti, které mají zaznamenáno, že odcházejí samostatně, čip nepotřebují. Stálé samostatné odchody jsou uloženy do systému a jsou dané zápisem v přihlášce školní družiny.

Od 22. května 2023 bude spuštěn zkušební provoz čipového vyzvedávání pro žáky 1. ročníku.

Zákonní zástupci žáků ostatních ročníků mohou o čip zažádat spolu s přihláškou do školní družiny na školní rok 2023/2024 od 1. června 2023..

Informace k čipovému systému (ke stažení v PDF)
Přihláška do ŠD 2023/24 (ke stažení v PDF)
Žádanka na čipy pro účely ŠD (ke stažení v PDF)

Informace Školního klubu - určeno výhradně pro uchazeče, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do ŠD

Přihláška k pravidelné denní docházce do ŠK (ke stažení v doc) 

Žádost o odhlášení žáka ze Školního klubu (ke stažení v doc) 

Informace k platbě (ke stažení v PDF)

Kontakt na vychovatelku ŠK - 770 112 353 - Moravcová Alena - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vnitřní řád školního klubu (ke stažení v PDF)

Školní vzdělávácí program pro školní klub (ke stažení v PDF)

Informace školní družiny

Školní družina nabízí všem svým žákům připojit se do kurzu na GC. Odkaz pro připojení naleznete zde.

Režim vyzvedávání dětí je uveden ve Vnitřním řádu školní družiny, platném od 1. 9. 2020. Samostatný odchod žáka ze školní družiny bude umožněn kdykoli na základě písemné žádosti nebo času uvedeném v přihlášce.

Vychovatelky školní družiny

Zemanová Martina (vedoucí vychovatelka školní družiny) Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Cintulová Gabriela Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 778 409 192
Janovská Marcela Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 778 409 184
Lojínová Pavla Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 778 409 198
Petrlíková Ludmila Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 778 409 197
Elčknerová Petra petraTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 778 409 196
Vacková Hana Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 778 409 193

Dokumenty ŠD

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Odhláška ze školní družiny

Vnitřní řád školní družiny

INFORMACE K PLATBĚ ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ pro školní rok 2022/2023

Zákonní zástupci žáků 1. - 5. ročníku uhradí
za období září - prosinec 2022 částku 600,- Kč převodem na bankovní účet školy,splatnost do 30. září 2022
za období leden - červen 2023 částku 900,- Kč převodem na bankovní účet školy,splatnost do 20. ledna 2023

Bankovní účet: 30007 - 300329684, kód banky: 0600

Variabilní symbol pro platbu v září: 9122022

Variabilní symbol pro platbu v lednu: 162023 (PLATBU PROVEĎTE AŽ V LEDNU)

Do poznámky je nutné uvést jméno žáka, třídu, oddělení ŠD. Provedenou platbu nahlaste p. vychovatelkám.

 

Rozdělení žáků  pro školní rok  2022/2023

1. oddělení
PIRÁTI

Pavla Lojínová
1.C, 2.A, 3.C

2. oddělení
BEZZUBKY

Gabriela Cintulová
1.B, 2.B, 3.B, 3.C

3. oddělení
MIMONI

Hana Vacková
1.C, 2.C, 3.D, 4.B

4. oddělení
ŠMOULOVÉ

Marcela Janovská
1.B, 2.B, 3.A, 4.C

5. oddělení
SPONGEBOBOVÉ 

Martina Zemanová
1.A, 2.C, 3.A

6. oddělení
SKŘÍTCI

Petra Elčknerová
1.B, 2.C, 3.B, 3.C, 5.B

7. oddělení
HURVÍNCI

Ludmila Petrlíková
1.A, 2.A, 3.D