Školní družina

Školní družina

DOKUMENTY ŠD

VYCHOVATELKY A ODDĚLENÍ ŠD

ŠKOLNÍ KLUB 

Přihláška školní družiny pro školní rok 2023/2024
Přihlášky pro školní rok 2023/2024 budeme přijímat již od 1. června 2023. Přihlášku musí vyplnit i zákonní zástupci žáků, kteří již školní družinu navštěvují.

Zájmové vzdělávání nabízíme všem žákům 1. stupně ZŠ. V případě, že počet zájemců o školní družinu překročí její kapacitu, budou přednostně přijati žáci 1. – 3. ročníku a žáci dojíždějící.
V novém školním roce bude zaveden elektronický čipový systém k vyzvedávání dětí ze školní družiny. Je tedy nutné s přihláškou odevzdat i žádanku na čipy pro účely ŠD. V případě, že dítě bude odcházet ze školní družiny samostatně, čip nepotřebuje.

Přihláška i žádanka na čipy jsou:
a)      ke stažení na webu školy a školní družiny od 1. června 2023 (zde).
b)      osobně k vyzvednutí v tištěné podobě ve vchodu B, kde budou umístěny v průhledném obalu

Vyplněnou přihlášku:
a)      odešlete na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (i během letních prázdnin)
b)      v obálce označené ŠD vhoďte do poštovní schránky umístěné ve vchodu B

Vyplněnou žádanku na čipy:
a) odešlete na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
b) v obálce označené ŠD vhoďte do poštovní schránky umístěné ve vchodu B

Součástí přihlášky je písemné sdělení o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny, které mohou zákonní zástupci doplnit až v měsíci září.

Zápis do školní družiny proběhne první školní den školního roku 2023/2024. K zápisu se již nemusí dostavit zákonní zástupci žáků zapsaných v červnu či o letních prázdninách.

Informace k čipovému systému k vyzvednutí dítěte ze ŠD

Od školního roku 2023/2024 budeme ve školní družině využívat pro vyzvedávání dětí elektronický čipový systém BELLhop https://www.bellhop.cz/

Díky čipovému systému BELLhop se výrazně usnadní vyzvedávání dětí ze školní družiny, zaručí větší bezpečnost. Systém BELLhop řeší slučování oddělení, odchody dětí na kroužky a samostatné odchody v předem určený čas.

Děti, které mají zaznamenáno, že odcházejí samostatně, čip nepotřebují. Stálé samostatné odchody jsou uloženy do systému a jsou dané zápisem v přihlášce školní družiny.

Informace k čipovému systému (ke stažení v PDF)
Přihláška do ŠD 2023/24 (ke stažení v PDF)
Žádanka na čipy pro účely ŠD (ke stažení v PDF)

Režim vyzvedávání dětí je uveden ve Vnitřním řádu školní družiny, platném od 1. 9. 2023. Samostatný odchod žáka ze školní družiny bude umožněn kdykoli na základě písemné žádosti nebo času uvedeném v přihlášce.

INFORMACE K PLATBĚ ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ pro školní rok 2023/2024

Zákonní zástupci žáků 1. - 5. ročníku uhradí
za období září - prosinec 2023 částku 600,- Kč převodem na bankovní účet školy,splatnost do 22. září 2023
za období leden - červen 2024 částku 900,- Kč převodem na bankovní účet školy,splatnost do 19. ledna 2024

Bankovní účet: 30007 - 300329684, kód banky: 0600

Variabilní symbol pro platbu v září: 9122023

Variabilní symbol pro platbu v lednu: 162024 (PLATBU PROVEĎTE AŽ V LEDNU)

Do poznámky je nutné uvést jméno žáka, třídu, oddělení ŠD. Provedenou platbu nahlaste p. vychovatelkám.