Školní knihovna

Školní knihovna

NOVINKY V NAŠÍ ŠKOLNÍ KNIHOVNĚ

Již řadu let mohou naši žáci navštěvovat školní knihovnu, která je umístěna v prvním patře budovy školy. Nabízí půjčování knih, časopisů a encyklopedií (některé půjčujeme pouze prezenčně). V naší knihovně naleznou žáci příjemné studijní prostředí, kde mohou vypracovávat různé projekty a úkoly na vyučování. Prostřednictvím školní knihovny si mohou žáci a učitelé objednávat knihy nakladatelství Mladá Fronta a Albatros.

Vybavenost školní knihovny je na dobré úrovni. Žáci mají k dispozici mnoho titulů současných českých i zahraničních spisovatelů. Pohádky, povídky, básně, dobrodružnou literaturu, bajky, pověsti apod.

Pokud do ní zamíří v tomto roce, čeká je mnoho nových knih. V předchozích dvou letech byly nakoupeny pro mladší žáky sady knih pro celé třídy – Malované čtení, Lumpíček a Rošťanda, Sedmilhář Josífek, Já Baryk, Honzíkova cesta, pro starší čtenáře pak převyprávěné klasické příběhy – Babička, Dobrodružství Toma Sawyera, Panovníci českých zemí, staré řecké báje a pověsti, Gulliverovy cesty a velmi oblíbené knihy z řady Klub tygrů a Klub záhad.

Pamatovali jsme také na žáky druhého stupně, knižní fond jsme obohatili o knihy klasických i současných autorů. Vyučující českého jazyka na 2. stupni si ve školní knihovně půjčují jednotlivé knihy pro své žáky a pracují s nimi při čtenářských dílnách v hodinách.

Všichni žáci si mohou přijít vybrat knihu dle svého zájmu a čtenářských dovedností. Od klasických pohádek Boženy Němcové nebo K.J.Erbena až po nejnovější knihy nakladatelství Albatros, Mladá fronta a Fragment, s kterými naše školní knihovna spolupracuje. Nabídka je opravdu široká.

Velmi oblíbeným žánrem je fantasy a sci-fi literatura, menší čtenářky si oblíbily Příběhy se šťastným koncem – příběhy opuštěných zvířátek, nezapomínáme ani na romanticky založené čtenářky, milovníky napětí, skutečných osudů a také fanoušky komiksů. Mezi nejžádanější patří stále všechny díly Deníku malého poseroutky.

Také nabídku knih pro začínající čtenáře, kdy je velmi důležité období pro vytvoření vztahu ke čtenářství a knížkám, pravidelně rozšiřujeme o novinky z edice První čtení a Druhé čtení. .

Ochutnávka nabízených knih

P1010094
P1010097
P1010098
P1010099
P1010100
P1010101
P1010102
P1010103
PA210082
PB120083
PB120084
PB120085
PB120086
PB120087
PB120088
PB120089
PB120090
PB120091
PB120092
PB120093

Část knižního fondu tvoří také naučná literatura a encyklopedie, dále knihy přibližující historii formou srozumitelnou i pro mladší žáky. Žáci mohou vyhledávat informace a vytvářet referáty přímo v knihovně nebo si mohou potřebnou literaturu vypůjčit. Na požádání si mohou potřebné informace okopírovat.

Myslím, že v naší školní knihovně si vybere každý.

knihovna pujcovni doba

Každý uživatel knihovny je povinen dodržovat pravidla školní knihovny:

1. Uživatelem knihovny se mohou stát všichni žáci a zaměstnanci školy.
2. Žák má možnost vypůjčit si knihu na jeden měsíc, po dohodě může být lhůta prodloužena.
3. Každou výpůjčku žák hlásí k zápisu, o vypůjčené knihy řádně pečuje a každou zjištěnou závadu hlásí.
4. V knihovně se nesmí jíst a pít. Batoh a svrchní oděv žáci uloží na příslušném místě.
5. Každou výpůjčku k prezenčnímu studiu v knihovně je návštěvník povinen vrátit ve stejném stavu a na stejné místo.
6. Za ztracenou či poškozenou knihu je požadována náhrada, a to:
- táž nepoškozená kniha
- jiný titul srovnatelné hodnoty podle potřeb knihovny
7. Vstup do knihovny je povolen pouze ve výpůjčních hodinách a v přezůvkách.
8. Každý návštěvník knihovny je povinen chovat se tak, aby nerušil ostatní.
9.Vedoucí knihovny má právo regulovat počet návštěvníků v knihovně.