Zápis do první třídy

Zápis do první třídy

Zápis do první třídy pro školní rok 2023/2024

zap23

Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku 2023-2024 (ke stažení v PDF)

Organizace zápisu

Zápis do 1. ročníku naší školy koná ve dnech:

pátek 14. dubna od 13:30 do 16:30 (rezervace uzavřena 12. dubna 2023 v 00:00 hodin)
sobota 15. dubna od 8:30 do 12:00 (rezervace uzavřena 12. dubna 2023 v 00:00 hodin)

 1. V době od 12. března do 12. dubna 00:00 hodin si mohou zákonní zástupci zarezervovat volný termín a čas zápisu
  v rezervačním systému zde.
 2. K zápisu můžete přijít i bez předchozí rezervace, budete průběžně zařazeni.
 3. U zápisu je přítomno vedení školy a výchovný poradce, se kterým mohou zákonní zástupci konzultovat své dotazy.

Formální část zápisu

 1. Zákonný zástupce obdrží v den zápisu po příchodu do školy registrační číslo dítěte, registrační číslo obdrží i každá žádost doručená následujícími způsoby:
  - do datové schránky školy (prostřednictvím datové schránky FO, nikoliv podnikající FO; odeslat 14. dubna nebo 15. dubna 2023)
  - e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce; odeslat 14. dubna nebo 9. dubna

Zákonným zástupcům takto podaných žádostí bude oznámeno přiřazené registrační číslo v co nejkratším termínu.

 1. Zákonný zástupce dítěte na místě vyplní nebo s sebou přinese nebo zašle formou viz bod 1:
  - Zápisní list a Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 
  - Žádost o odklad povinné školní docházky (a doloží příslušná doporučení, která jsou součástí žádosti).
  Všechny formuláře naleznete zde.
 2. Zákonný zástupce předloží k ověření rodný list dítěte (u cizinců pas nebo OP dítěte) a předloží svůj OP.
 3. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat (např. ověřenou plnou moc k zastupování).
 4. Pokud je dítě přítomno u zápisu a souhlasí-li zákonný zástupce, dítě se může zúčastnit motivační části zápisu.

Motivační část zápisu

 1. Pokud je zapisované dítě přítomno u zápisu a souhlasí-li zákonný zástupce, dítě se může zúčastnit motivační části zápisu.
 2. Motivační část je vyučujícími 1. stupně vedena hravou formou.
 3. Při orientačním zjištění nerovnoměrného vývoje školní připravenosti učitelé 1. stupně informují zákonné zástupce, jak mohou do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji. Naše škola v pozápisovém období nabízí 10-ti týdenní kurz Grafomotorické přípravky.

Případné dotazy rádi zodpovíme (https://zsdobris.cz/kontakty).
Mgr. Eva Cacková