Zápis do první třídy

Zápis do první třídy

Zápis do 1. roč. pro škol. rok 2021-2022 – seznam přijatých

 • Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání (ke stažení zde)
 • Slovo závěrem zde

Zápis do první třídy pro školní rok 2021/2022

Organizace zápisu (sdělení MŠMT naleznete zde )

 1. Vzhledem k současné epidemiologické situaci se zápis do 1. ročníku naší školy koná ve dnech:
  středa 7. dubna od 13:30 do 16:30 (rezervace uzavřena 6. dubna)
  pátek 16. dubna od 13:30 do 16:30 (rezervace uzavřena 14. dubna)
  sobota 17 dubna od 9:00 do 12:00 (rezervace uzavřena 14. dubna)
  středa 21. dubna od 13:30 do 16:30 (rezervace uzavřena 19. dubna)
 2. V době od 17. března do 19. dubna si mohou zákonní zástupci zarezervovat volný termín a čas zápisu v rezervačním systému zde: 
  https://1zsdobris.reservando.cz/#!/bookings/full/1023/2021-04-07
  K zápisu můžete přijít i bez předchozí rezervace, budete průběžně zařazeni.
 3. Vzhledem k epidemiologické situaci organizace zápisu umožňuje distanční průběh, vždy však bez přítomnosti dětí.
 4. U zápisu je přítomno vedení školy a výchovný poradce, se kterým mohou zákonní zástupci konzultovat své dotazy.

Formální část zápisu

 1. Zákonný zástupce obdrží v den zápisu po příchodu do školy registrační číslo dítěte, registrační číslo obdrží i každá žádost doručená následujícími způsoby:
  - do datové schránky školy (prostřednictvím datové schránky FO, nikoliv podnikající FO)
  - e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
  - poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
  - e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem, je nutné do 5 dnů žádost potvrdit ve škole svým podpisem.
  Zákonným zástupcům takto podaných žádostí bude oznámeno přiřazené registrační číslo v co nejkratším termínu.
 1. Zákonný zástupce dítěte na místě vyplní nebo s sebou přinese nebo zašle formou viz bod 1:
  a) Zápisní list a Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
  b) Žádost o odklad povinné školní docházky (a doloží příslušná doporučení)
  Tiskopisy ke stažení: 
  Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (ke stažení v docx)
  Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (ke stažení v PDF)
  ZÁPISNÍ LIST pro školní rok 2021 - 2022 (ke stažení v docx)
  ZÁPISNÍ LIST pro školní rok 2021 - 2022 (ke stažení v PDF)
  Žádost o odklad povinné školní docházky (ke stažení v docx)
  Žádost o odklad povinné školní docházky (ke stažení v PDF)
 1. Zákonný zástupce předloží rodný list dítěte (u cizinců pas nebo OP dítěte) nebo kopii rodného listu (scan, fotografii nebo v papírové podobě); kopie bude součástí spisu a předloží svůj OP.
 2. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat (např. ověřenou plnou moc k zastupování).

Motivační část zápisu

 1. Vzhledem k epidemiologické situaci bude motivační část zápisu odložena.
 2. Pokud v měsíci červnu bude epidemiologická situace příznivá, uspořádáme pro přijaté děti a pro rodiče/zákonné/ zástupce setkání. Toto setkání bude zaměřeno na seznámení se s prostředím školy, s budoucími třídními učiteli a s dalšími informacemi.

Případné dotazy rádi zodpovíme (https://zsdobris.cz/kontakty), kritéria pro přijetí do 1. ročníku naleznete zde.
Mgr. Eva Cacková