Zápis do první třídy

Zápis do první třídy

Zápis do první třídy pro školní rok 2024/2025

Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku 2024-2025 zde (ke stažení v PDF)

Organizace zápisu

   1. Zápis do 1. ročníku naší školy koná ve dnech:

pátek 12. dubna od 13:30 do 17:30 (rezervace uzavřena 8. dubna 2024 v 00:00 hodin)
sobota 13. dubna od 8:30 do 11:00 (rezervace uzavřena 8. dubna 2024 v 00:00 hodin)

 1. V době od 8. března do 8. dubna 00:00 hodin si mohou zákonní zástupci zarezervovat volný termín a čas zápisu
  v rezervačním systému (zde).
 2. K zápisu můžete přijít i bez předchozí rezervace, budete průběžně zařazeni.
 3. U zápisu je přítomno vedení školy a výchovný poradce, se kterým mohou zákonní zástupci konzultovat své dotazy.

Formální část zápisu

 1. Zákonný zástupce obdrží v den zápisu po příchodu do školy registrační číslo dítěte, registrační číslo obdrží i každá žádost doručená následujícími způsoby:
  - do datové schránky školy (prostřednictvím datové schránky FO, nikoliv podnikající FO; odeslat 12. dubna nebo 13. dubna 2024)
  - e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce; odeslat 12. dubna nebo 13. dubna 2024

Zákonným zástupcům takto podaných žádostí bude oznámeno přiřazené registrační číslo v co nejkratším termínu.

 1. Zákonný zástupce dítěte na místě vyplní nebo s sebou přinese nebo zašle formou viz bod 1:
  - Zápisní list zde(ke stažení  v doc)zde (ke stažení  v PDF)
  - Přihlášku k zápisu k povinné školní docházce zde (ke stažení  v doc)zde (ke stažení  v PDF)
  - Žádost o odklad povinné školní docházky zde (ke stažení  v doc), zde (ke stažení  v PDF) (a doloží příslušná doporučení, která jsou součástí žádosti).

 2. Zákonný zástupce předloží k ověření rodný list dítěte (u cizinců pas nebo OP dítěte) a předloží svůj OP.
 3. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat (např. ověřenou plnou moc k zastupování).
 4. Pokud je dítě přítomno u zápisu a souhlasí-li zákonný zástupce, dítě se může zúčastnit motivační části zápisu.

Motivační část zápisu

 1. Pokud je zapisované dítě přítomno u zápisu a souhlasí-li zákonný zástupce, dítě se může zúčastnit motivační části zápisu.
 2. Motivační část je vyučujícími 1. stupně vedena hravou formou.
 3. Při orientačním zjištění nerovnoměrného vývoje školní připravenosti učitelé 1. stupně informují zákonné zástupce, jak mohou do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji. Naše škola v pozápisovém období nabízí 10-ti týdenní kurz Grafomotorické přípravky.

Případné dotazy rádi zodpovíme (https://zsdobris.cz/kontakty).
Mgr. Eva Cacková