Úřední deska školy

Úřední deska

Úřední deska ve fyzické podobě je umístěna u hlavního vstupu do areálu školy.

Volný den pro žáky školy (ke stažení v PDF; vyvěšeno dne 9. 11. 2023) 

Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025 (ke stažení v PDF; vyvěšeno dne 10. 11. 2023)

Kritéria pro přestup žáků do 6. roč. pro školní rok 2024/2025 (ke stažení v PDF; vyvěšeno dne 10. 11. 2023)