Formuláře ke stažení

Formuláře ke stažení

Tiskopisy k zápisu do první třídy

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (ke stažení v docx)

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (ke stažení v PDF)

Zápisní list pro školní rok 2023 - 2024 (ke stažení v docx)

Zápisní list pro školní rok 2023 - 2024 (ke stažení v PDF)

Žádost o odklad povinné školní docházky (ke stažení v docx)

Žádost o odklad povinné školní docházky  (ke stažení v PDF)

Žádost o přestup žáka

 Žádost - přestup žáka (ke stažení v docx)

Posudek o zdravotní způsobilosti

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (ke stažení v PDF)

Školní družina

Přihláška do školní družiny pro školní rok 2023-24 (ke stažení v doc)

Školní jídelna

Přihláška ke stravování ve školní jídelně 2022-23 (ke stažení v PDF)

Souhlas s inkasem.