Formuláře ke stažení

Formuláře ke stažení

Tiskopisy k zápisu do první třídy

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (ke stažení v doc)
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (ke stažení v PDF)

Žádost o odklad povinné školní docházky (ke stažení v doc)
Žádost o odklad povinné školní docházky (ke stažení v PDF)

ZÁPISNÍ LIST pro školní rok 2020 – 2021 (ke stažení v doc)
ZÁPISNÍ LIST pro školní rok 2020 – 2021 (ke stažení v PDF)

Žádost o přestup žáka

Žádost – přestup žáka (ke stažení v doc)

Žádost – přestup žáka (ke stažení v PDF)

Posudek o zdravotní způsobilosti

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (ke stažení v PDF)

Školní družina

Přihláška do školní družiny pro školní rok 2020 - 21

Školní jídelna

Přihláška ke stravování 2020 - 21

Souhlas s inkasem.