Školní klub

Školní klub

Informace Školního klubu - určeno výhradně pro uchazeče, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do ŠD

Provoz Školního klubu je od 12:30 do 15:30.

Přihláška k pravidelné denní docházce do ŠK (ke stažení v docx) 

Žádost o odhlášení žáka ze Školního klubu (ke stažení v doc) 

Informace k platbě (ke stažení v PDF)

Kontakt na vychovatelku ŠK - 770 112 353 

Vnitřní řád školního klubu (ke stažení v PDF)

Školní vzdělávácí program pro školní klub (ke stažení v PDF)