Naše škola

Naše škola

Prohlédněte si naši školu v galerii

Přízemí

1. patro

2. patro

3. patro

Učebna pro děti s poruchami učení

Knihovna

Školní jídelna

Učebna fyziky

Učebna hudební výchovy

Učebna informatiky

Učebna přírodopisu

Učebna robotiky

Učebna výtvarné výchovy

Další zajímavá zákoutí naší školy