Aktuality

Voda = život

V úterý 26. září měli vybraní žáci devátého ročníku možnost účastnit se projektového dne na téma voda a život. Celodenní program začal v zámecké Oranžerii, kde byla žákům představena historie zámku Dobříš. Následně se účastníci rozdělili do dvou skupin, přičemž jedna absolvovala program Tajuplný les a druhá se věnovala expozici Voda a život. Po návštěvě obou částí se žáci přesunuli do francouzského parku, kde získávali informace pro vyplnění pracovního listu.
Děkujeme správě zámku Dobříš za možnost využít výukových programů a spojit projektový den s prohlídkou francouzského parku.
Ve druhé části dopoledne se program přesunul zpět do školy. V chemické laboratoři měli deváťáci připravené pokusy související s vodou. Jednotlivé třídy pak vytvářely plakát, který tvořil celkový výstup z projektového dne.

Matěj Velebil