Aktuality

Projektový den OČBRMU

V pátek 29. září 2023 jsme uspořádali projektový den věnovaný ochraně člověka za běžných rizik a mimořádných událostí (OČBRMU). Žáci postupně procházeli jednotlivými stanovišti, kde plnili různé úkoly, které jim připomněly, jak předcházet běžným rizikům, a také získali užitečné znalosti a dovednosti pro případ mimořádné události. Žáci se například naučili, jak mají správně poskytnout první pomoc, jak sbalit evakuační zavazadlo, jak se ochránit před radiací, jak se zachovat v případě živelní pohromy či jak správně ohlásit mimořádnou událost.
Prevence běžných rizik byla zaměřena především na aktuální témata – jaká nebezpečí hrozí nejen o vánočních prázdninách a jak se jich vyvarovat či na potřebné znalosti z dopravní výchovy. V roli pomocníků působili na jednotlivých stanovištích žáci 9. ročníku.
Alexandra Kubátová