Aktuality

Hrajeme si na školu I

Po roce jsme se opět sešli s předškoláky ve školní tělocvičně, abychom si společně zacvičili, zatancovali a zazpívali. Každý si mohl vyzkoušet střílet na branku a basketbalový koš, chodit po kladině, skákat do výšky i do dálky a také lézt po žebřinách a klouzat se. Rodiče měli možnost navštívit besedu z pedagogicko-psychologické poradny o školní zralosti. Všechny děti byly moc šikovné a my se budeme těšit na druhé jarní setkání s budoucími prvňáčky.