Aktuality

Školní fórum

Dne 7. 2. 2024 se senátoři a zástupci senátorů sešli s vedením naší školy a takés vedením města Dobříš. Cílem tohoto setkání bylo najít nějaké věci, které by se daly zlepšit jak na naší škole, tak na městě. Po začátku akce jsme nejprve byli rozřazeni do skupinek, ve kterých jsme měli po celý den pracovat. V místnosti panovala přátelská atmosféra, a proto se všem příjemně pracovalo. Díky tomu vzešla hromada skvělých nápadů na vylepšení naší školy, jako například automaty na zdravou svačinku nebo relaxační zóny a spousta dalších. Mezi finálními nápady bude ještě
probíhat hlasování, při kterém budou hlasovat žáci 5. – 9. ročníků.
Jelikož jsme byli ve skupinkách po pěti žácích z různých tříd, tak abychom se trochu sblížili, byly uspořádány zábavné hry, které nás všechny bavily a prohloubily atmosféru. Poté jsme se začali věnovat tématu vylepšení města. Všechny skupinky zpracovaly opravdu skvělé a nápadité návrhy. Při závěrečném hlasování zvítězil návrh na vybudování nového městského altánu a zvýšení počtu autobusových spojů s okolními obcemi. Nakonec proběhla diskuze mezi žáky a paní místostarostkou, kde jsme se ptali na různé otázky ohledně Dobříše. Tato diskuze byla rozhodně přínosná
a pomohla k většímu porozumění vedení města.

Terka a Vašek 9.A