Aktuality

Kraje pro bezpečný internet - soutěž prodloužena

Pozor - online část soutěžního kvízu byla prodloužena do 31. 3. 2021!

Cílem již sedmého ročníku soutěže projektu Kraje pro bezpečný internet je upozorňovat veřejnost a zejména děti a studenty na skrytá nebezpečí spojená s užíváním počítačů, tabletů a chytrých mobilních telefonů a cestou prevence tato nebezpečí minimalizovat.

Žáci si mohou na webových stránkách www.kpbi.cz prostudovat e-learningové kurzy a krátké videospoty na stále aktuálnější téma bezpečnosti internetu. Kurzy jsou doplněny soutěžním kvízem o věcné ceny, losování probíhá každý měsíc.

Další informace naleznete zde