Aktuality

Školní kolo matematické olympiády

Začátkem ledna 2021 proběhlo školní kolo matematické olympiády 5. a 9. ročníku. V kategorii 5. tříd se zúčastnili tito žáci: Antonín Michálek, Agáta Bedřichová, Amálie Bedřichová, Jakub Sierociňski-Vaněk, František Frutwirt, Lucie Menčíková, Johana Dušánková, Filip Šantora a Karolína Šafaříková.
Do okresního kola postupují František Frutwirt, Amálka Bedřichova a Antonín Michálek, v kategorii 9. tříd se nikomu z přihlášených žáků nepodařilo splnit kritéria pro postup do okresního kola.
Všem zúčastněným  žákům patří uznání a dík za úsilí, které věnovali řešení příkladů. Postupujícím pak přejeme hodně úspěchů při řešení matematických úloh.