Informace školní družiny

Informace školní družiny pro školní rok 2023/2024

Přihláška školní družiny pro školní rok 2023/2024
Přihlášky pro školní rok 2023/2024 budeme přijímat již od 1. června 2023. Přihlášku musí vyplnit i zákonní zástupci žáků, kteří již školní družinu navštěvují.

Zájmové vzdělávání nabízíme všem žákům 1. stupně ZŠ. V případě, že počet zájemců o školní družinu překročí její kapacitu, budou přednostně přijati žáci 1. – 3. ročníku a žáci dojíždějící.
V novém školním roce bude zaveden elektronický čipový systém k vyzvedávání dětí ze školní družiny. Je tedy nutné s přihláškou odevzdat i žádanku na čipy pro účely ŠD. V případě, že dítě bude odcházet ze školní družiny samostatně, čip nepotřebuje.

Přihláška i žádanka na čipy jsou:
a)      ke stažení na webu školy a školní družiny od 1. června 2023 (zde).
b)      osobně k vyzvednutí v tištěné podobě ve vchodu B, kde budou umístěny v průhledném obalu

Vyplněnou přihlášku:
a)      odešlete na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (i během letních prázdnin)
b)      v obálce označené ŠD vhoďte do poštovní schránky umístěné ve vchodu B

Vyplněnou žádanku na čipy:
a) odešlete na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
b) v obálce označené ŠD vhoďte do poštovní schránky umístěné ve vchodu B


Součástí přihlášky je písemné sdělení o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny, které mohou zákonní zástupci doplnit až v měsíci září.
Zápis do školní družiny proběhne první školní den školního roku 2023/2024. K zápisu se již nemusí dostavit zákonní zástupci žáků zapsaných v červnu či o letních prázdninách.

INFORMACE K PLATBĚ ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ pro školní rok 2023/2024

Zákonní zástupci žáků 1. - 5. ročníku uhradí
za období září - prosinec 2023 částku 600,- Kč převodem na bankovní účet školy,splatnost do 22. září 2023
za období leden - červen 2024 částku 900,- Kč převodem na bankovní účet školy,splatnost do 19. ledna 2024

Bankovní účet: 30007 - 300329684, kód banky: 0600

Variabilní symbol pro platbu v září: 9122023

Variabilní symbol pro platbu v lednu: 162024 (PLATBU PROVEĎTE AŽ V LEDNU)

Do poznámky je nutné uvést jméno žáka, třídu, oddělení ŠD. Provedenou platbu nahlaste p. vychovatelkám.

Elektronický čipový systém BELLhop

Od školního roku 2023/2024 využíváme pro vyzvedávání dětí elektronický čipový systém BELLhop https://www.bellhop.cz/

Díky čipovému systému BELLhop se výrazně usnadní vyzvedávání dětí ze školní družiny, zaručí větší bezpečnost. Systém BELLhop řeší slučování oddělení, odchody dětí na kroužky a samostatné odchody v předem určený čas.

Děti, které mají zaznamenáno, že odcházejí samostatně, čip nepotřebují. Stálé samostatné odchody jsou uloženy do systému a jsou dané zápisem v přihlášce školní družiny.

Informace k čipovému systému (ke stažení v PDF)
Přihláška do ŠD 2023/24 (ke stažení v PDF)
Žádanka na čipy pro účely ŠD (ke stažení v PDF)