Informace školní družiny

Dokumenty ŠD

Dokumenty ŠD 

Školní vzdělávací program pro školní družinu (ke stažení v PDF)

Vnitřní řád školní družiny (ke stažení v PDF)

Stanovení výše úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině (ke stažení v PDF)


Přihláška do ŠD 2023/24 (ke stažení v PDF)
Odhláška ze školní družiny (ke stažení v doc)

Žádanka na čipy pro účely ŠD (ke stažení v PDF)
Informace k čipovému systému (ke stažení v PDF)