Akce školní družiny

Pěší výlet do Strže

Jak je naší tradicí, odcházíme vždy touto dobou na výlet do Strže k Památníku Karla Čapka. Ani letos nás horké počasí neodradilo. Před cestou jsme se osvěžili vodou, načerpali ji do lahví a rozprašovačů a vydali se přes Anglický park, Čertův most a lesík do Staré Hutě, kde jsme se zastavili U Melicharů na točenou zmrzlinu. V Památníku si děti mohly zakoupit další občerstvení a prohlédnout si část expozice v domě spisovatele Karla Čapka. Po osvěžení a odpočinku jsme se vydali na zpáteční cestu. Děti trasu 10,5 km hravě zvládly i v tomto horkém letním počasí.
M. Zemanová