Akce školní družiny

Markétina dopravní výchova s podtitulem „Ulice není herna“

Do celorepublikové soutěže, kterou organizovala policie České republiky, se v listopadu 2020 zapojili žáci ze školní družiny Slunečnice pod vedením paní vychovatelky Terezy Hejnové. Úkolem soutěže bylo namalovat obrázek pod názvem „Ulice není hra.“
Velkým překvapením se stala zpráva o vítězi krajského kola - vítězem Středočeského kraje se stal žák Vasyl Tafii ze třídy 3. B., který ve školní družině namaloval nejhezčí obrázek. Přestože současná epidemiologická situace nedovoluje osobní setkání, výherce obdržel dopis, diplom a balíček plný krásných cen. Vasylovi moc blahopřeji a děkuji za reprezentaci školy .

Tereza Hejnová

20201013 185552