Akce školní družiny

Informace školní družiny

Dne 1. září 2022 od 7:30 h do 12:00 h proběhne v přízemí školní budovy zápis do školní družiny pro ty žáky, jejichž zákonní zástupci neodevzdali přihlášku v měsíci červnu či nezaslali e-mailem během letních prázdnin.
Součástí přihlášky je písemné "Sdělení o rozsahu a způsobu odchodu účastníka školní družiny. Z hygienických a bezpečnostních důvodů je omezen vstup zákonných zástupců do budovy školy, proto při vyplňování uveďte přesný čas odchodu svého dítěte.

Režim vyzvedávání dětí je uveden ve Vnitřním řádu školní družiny, platném od 1. 9. 2020.
Samostatný odchod žáka ze školní družiny bude umožněn kdykoli na základě písemné žádosti nebo času uvedeném v přihlášce.

1. září 2022 je zajištěn běžný provoz školní družiny od 6:30 h do 17:00 h.