Akce školní družiny

Informace školní družiny

Dne 1. září 2021 od 7:30 h do 12:00 h proběhne v přízemí školní budovy zápis do školní družiny pro ty žáky, jejichž zákonní zástupci neodevzdali přihlášku v měsíci červnu či nezaslali e-mailem během letních prázdnin.
Součástí přihlášky je písemné "Sdělení o rozsahu a způsobu odchodu účastníka školní družiny. Z hygienických a bezpečnostních důvodů je omezen vstup zákonných zástupců do budovy školy, proto při vyplňování uveďte přesný čas odchodu svého dítěte.

Režim vyzvedávání dětí je uveden ve Vnitřním řádu školní družiny, platném od 1. 9. 2020.
Samostatný odchod žáka ze školní družiny bude umožněn kdykoli na základě písemné žádosti nebo času uvedeném v přihlášce.

1. září 2021 je zajištěn běžný provoz školní družiny od 6:30 h do 17:00 h.

Informace pro zákonné zástupce žáků 1.tříd:
Zákonní zástupci žáků 1. tříd mohou z organizačních důvodů do 7. 9., kdy je zkrácena výuka, vyzvedávat dítě v přízemí budovy školy
(1.A , 1.B - před kmenovou třídou, 1.C - před šatnou).
Děti, které nepůjdou od 8. 9. do školní družiny, odvede třídní učitel po ukončení vyučování před školu.
Děti, které se již budou účastnit zájmového vzdělávání ve školní družině si zákonní zástupci mohou v období od 2.9 do 17.9. vyzvednout ve 12.30 h a ve 13:00 h, kdy děti bude před školu přivádět asistent pedagoga. Další vyzvedávání se bude řídit dle režimu uvedeného ve Vnitřním řádu školní družiny.