Akce školní družiny

Divadelní představení v ŠD

Do školní družiny za námi přijela p. Štromská z Divadla Malé Čarodějnice se svými loutkami a netradiční pohádkou "O 12 měsíčkách". Přestože herečka vystupovala sama, děti okamžitě zaujala. Představení doprovázela hrou na kytaru, měnila vtipně hlasy loutek, stále dětem pokládala nejrůznější otázky vztahující se k ději pohádky, chování postav. Hravou formou si děti zopakovaly charakteristiku ročních období a názvy měsíců v roce.  Při představování loutek se děti mohly pozdravit s loutkou, která představovala jejich měsíc narození. Představení bylo plné pohybu, energie, písniček, poučení i legrace.

M. Zemanová