Akce školní družiny

Den otevřených dveří HZS

V pátek 28. 4. 2023 jsme s dětmi ze školní družiny navštívili hasičskou stanici v Dobříši, kde se uskutečnil den otevřených dveří. Děti se mohly podívat na zázemí profesionálních hasičů a seznámit se s jejich nelehkou prací. Zblízka si prohlédly hasičské vozy, hasičskou výzbroj i výstroj, zásahovou techniku používanou při požárech a dalších mimořádných událostech. Setkaly se zde i s dobrovolnými hasiči a záchranáři a dozvěděly se, jak je důležitá spolupráce, co všichni musí pro svou práci znát a umět.
Martina Zemanová