Projekty školy

Pro školy

Naše škola se zapojila do celostátního projektu Proškoly.cz, který slouží jako učební pomůcka pro žáky základních škol.
Po zadání přístupových údajů (viz žákovská knížka žáka) bude umožněn vstup na internetové stránky, kde se nacházejí vědomostní testy. Žáci si tak mohou ověřit a rozšířit znalosti získané při vyučovacích hodinách.

SKM C300i23121913091