Důležitá upozornění

Provoz školní jídelny od 1. března 2021

Od 1.3. všichni žáci - strávníci na distanční výuce. Odběr hlavního jídla možný pouze do přinesených jídlonosičů (forma take-away), konzumace jídla v jídelně není možná.

V pondělí 1.3. – výdej do jídlonosičů v době od 13:00 do 13:30 hod. Kdo neodebere oběd, bude mu na tento den automaticky odhlášen.

Od úterý 2.3. budou obědy automaticky odhlášeny všem strávníkům (žákům i dospělým). Strávníci, kteří budou mít zájem se od úterý 2.3. stravovat v jídelně formou take-away, si musí obědy přihlásit prostřednictvím  www.strava.cz (na úterý 2.3. již v pondělí 1.3. do 14:15 hod.). 
Od 2.3. výdej oběda strávníkům na distanční výuce formou take-away pouze v době od 13:00 do 13:30 hod.