Důležitá upozornění

Provoz školní jídelny od 11. do 22. ledna 2021

Na období 11. – 22. ledna 2021 budou automaticky odhlášeny obědy pouze žákům na distanční výuce  (3. – 9. ročník ZŠ Komenského a gymnázium).

Kdo se bude chtít v tomto období stravovat, musí si obědy znovu přihlásit  na strava.cz .Oběd na pondělí 11. ledna lze výjimečně přihlásit
do neděle 10. ledna do 14:15 hod. 
Přihlášky a odhlášky obědů na ostatní dny jako v běžném provozu (do 14:15 hod. na následující den).

Žáci na prezenční výuce (1. a 2. roč. ZŠ Komenského a ZŠ Lidická) mají obědy přihlášené.

Připravováno bude pouze jedno hlavní jídlo.

Organizace výdeje obědů od 11. ledna 2021

j3