Důležitá upozornění

Kritéria pro přestup (přijetí) žáka

Na úřední desce (zde) jsou zveřejněna kritéria:

  1. Pro přijetí do 1. ročníku povinné školní docházky pro škol. rok 2022/2023
  2. Pro přestup žáka do 6. ročníku pro škol. rok 2022/2023
  3. Pro přestup žáka v průběhu aktuálního školního roku