Důležitá upozornění

Hodnocení žáků - informace

Vážení rodiče (zákonní zástupci žáků),

od 1. října 2020 zavádíme pro 2. - 9. ročník elektronickou žákovskou knížku (eŽK), jejímž prostřednictvím budete moci sledovat hodnocení žáků a komunikovat s třídním učitelem. Systém omlouvání žáků bude zachován v tištěné podobě (papírová žákovská knížka). K využívání eŽK potřebujete buď počítač či jiné zařízení (chytrý mobilní telefon, tablet,…) s připojením na internet. Na třídní schůzce 30. 9. 2020 obdržíte od třídního učitele (proti podpisu) přístupové údaje a základní informace o využívání eŽK.

V průběhu měsíce září bude probíhat opakování a doplňování učiva (reflexe) za období březen až červen 2020, žáci budou hodnoceni vyučujícími pouze formativně, bez známek. Hodnoceni známkou (klasifikováni) budou žáci až od 1. 10. 2020 v eŽK.

Mgr. Jaroslav Motejlek, ředitel školy