Aktuality

Sazka olympijský víceboj

Celý školní rok jsme byli zapojeni do projektu Sazka olympijského víceboje. Cílem učitele bylo v hodinách tělesné výchovy s žáky absolvovat aspoň jednou za školní rok 8 disciplín testujících rychlost, ohebnost, vytrvalost, sílu, hbitost, rovnováhu, silovou vytrvalost a výbušnost. Účelem nebylo soutěžit o nejlepší výkony, ale najít u každého žáka jeho přednosti a dle toho jim doporučit sporty, pro které mají předpoklady. Analýza nemá za úkol najít jen šikovné sportovce, ale ukázat, že sport je tu pro každého. Dětem, které se projektu zúčastnily, pak byla na základě jejich výkonů vytvořena pohybová analýza, jejíž výsledky se objeví na Olympijských diplomech, které děti obdrží na konci školního roku. Pokud do Olympijského víceboje učitel zapojil více než 50 % třídy, obdržel navíc společný diplom pro třídu, díky kterému získal přehledné statistiky výkonů dětí. Na druhém stupni plnili žáci disciplíny Odznaku všestrannosti, které jsou téměř totožné s Olympijským vícebojem. Hlavním cílem odznaku je všestranný sportovní rozvoj žáků. Kromě diplomu mají žáci možnost získat odznaky různých úrovní (bronzový, stříbrný, zlatý, diamantový), dle dosažených výsledků je motivujeme k rozvoji všestrannosti. Za naší školu se podařilo třem žákům získat stříbrný odznak, a to ze 7.A Zuzaně Kočí, z 5.B Matěji Menčíkovi a z 8.A  Ondřeji Schneiderovi. Blahopřejeme.

Zuzana Kočí