Aktuality

Projektový den OČBRMU

V pátek 25. června se v naší škole konal projektový den zaměřený na ochranu člověka za běžných rizik a mimořádných událostí (OČBRMU). Žáci
1. i 2. stupně prostřednictvím učitelů a žáků 9. ročníku, kteří působili v rolích pomocníků, získali základní znalosti a dovednosti, jak postupovat v případě mimořádné události či jak rizikům předcházet. Žáci se například dozvěděli, jak poskytnout první pomoc, jak sbalit evakuační zavazadlo, jak se zachovat v případě živelní pohromy či jak správně ohlásit mimořádnou událost. V rámci prevence běžných rizik jsme se věnovali především aktuálním tématům – jaká nebezpečí hrozí o prázdninách a jak se jich vyvarovat. Projektový den proběhl hladce a žáci si odnesli mnoho užitečných poznatků a praktických dovedností. 

Alexandra Kubátová