Aktuality

Projekt Němčina nekouše

Dne 10. a 11. listopadu jsme se opět zapojili do projektu Němčina nekouše s organizací Tandem.cz.de. Naší školu navštívil lektor pan Karel Hájek.
Postupně se v připravené učebně vystřídaly skupiny dětí 7. a 8. tříd, které si zvolily jako druhý cizí jazyk němčinu. Podle stupně svých znalostí si vyzkoušely různé hry, pomocí kterých si obohatily svojí slovní zásobu. Tento rok jsme vyzkoušeli i malou novinku. Do projektu jsme zapojili i žáky 6. ročníků. Tato zkušenost jim může pomoci při výběru 2. cizího jazyka na příští školní rok.
Zuzana Kočí