Aktuality

Mladý chemik

V úterý 12. prosince 2023 proběhlo 2. kolo soutěže „Hledáme nejlepšího Mladého chemika“ na Masarykově střední škole chemické v Praze. Jedná se o soutěž, která vznikla v roce 2007 spoluprací Střední průmyslové školy chemické v Pardubicích a společnosti Synthesia. Pražského kola se
zúčastnilo celkem 337 soutěžících z pěti krajů naší republiky, z nichž pouhých 30 postoupilo do dalších bojů. Na žáky čekal nejen kontrolní test, ale také pro ně byla připravena přednáška na téma Výroba piva a zajímavosti o pivu. Naši školu v této celostátní soutěži reprezentovali tři žáci, kteří
vzešli z prvního, školního, kola, kterého se zúčastnilo 18 žáků devátého ročníku. Každá třída nakonec měla v pražském kole svého zástupce, IX. A - Terezu Lakomou, IX. B - Tomáše Kubečka, IX. C - Ninu Kopáčkovou. Nejlépe si ve velké konkurenci vedl Tomáš Kubeček. Obsadil velice pěkné 57. místo, od postupu do dalšího kola ho dělilo pouhých 6 bodů. Děkujeme všem soutěžícím za vzornou reprezentaci školy.

Jitka Hadamovská

mch1