Aktuality

Minisčítání 2020

Naše škola se zapojila do akce Českého statistického úřadu, která se jmenuje Minisčítání. Žáci ve věku 9 až 15 let si během ní osvojí základní principy sběru, zpracování a využívání statistických dat. Projekt Minisčítání vznikl  jako doprovodná vzdělávací akce v rámci informační kampaně ke Sčítání, lidu, domů a bytů 2011. Jedním z hlavních cílů Minisčítání 2020 je tedy nejen popularizace statistiky, ale i přiblížení celospolečenského významu blížícího se cenzu. 

Do projektu se zapojilo 88 žáků 4. a 5. ročníku naší školy. Žáci vyplňovali dotazník, který se týkal jejich života od základních informací přes otázky týkající se třídění odpadu až po jídlo a dotazník se také dotkl důvěry a zvyků, které dodržují.

Výsledky průzkumu jsou v mnohých oblastech velmi překvapující a potěšující. 76% žáků v okrese Příbram odpovědělo, že nejdůležitější pro ně je rodina a většina jako svůj vzor uvedla rodiče. Velmi potěšující je zajisté i zjištění, že více než polovina dotazovaných přečte ročně více než čtyři knížky a ani prací v domácnosti se nebojí. Do školy chodí většina školáků pěšky a cestovat by chtěli nejraději po Evropě, ale někteří by se odvážili i do vesmíru.

Děkujeme vše žákům, kteří se Minisčítání účastnili.