Aktuality

Gymnastický čtyřboj 2023

Dne 13. prosince 2023 se na Dobříši uskutečnilo okresní kolo v gymnastickém čtyřboji. Naší školu reprezentovalo 22 závodnic. Soutěžilo se v přeskoku, na kladině, na hrazdě a na prostných.
V I. kategorii jednotlivců obsadila naše nejmladší děvčata první dvě medailová místa - 1. místo Sedláková Elena z 1.C a 2. místo Pecková Aneta z 2.B. Výborně nás reprezentovala i naše družstva. 1. místo získalo družstvo ve složení: Sedláková Elena z 1.C, Pecková Aneta z  2.B, Skálová Eliška z 1.A a Senftová Stela z 2.B., 2. místo pak vybojovaly Vondráčková Anna z 2.A, Vášová Lenka z 1.B, Valchářová Elena z 3.B a Tikovská Karolína z 1.A.

Ve II. kategorii jednotlivců se na druhém místě umístila Slezáková Scarlett z 3.A, která v této kategorii soutěžila s o rok staršími děvčaty. V této kategorii se naše družstva umístila na 1. a 3. místě. 1.místo vybojovaly Scarlett Slezáková 3.A, Anežka Tikovská 4.A, Veronika Kočí 4.B a Stela Kocmanová 4.B. 3. místo obsadily Aneta Behenská 4.B, Ema Lundáková 5.C a Nela Parobková 4.A. 

Ve III. kategorii naši školu reprezentovaly čtyři dívky. Mezi jednotlivci vybojovala Sofie Laštovková ze 7.B 1. místo a Kateřina Beranová ze 6.B 3. místo. Naše družstvo ve složení Sofie Laštovková 7.B, Kateřina Beranová 6.B, Sedláková Julie 6.C a Nikola Šantorová 6.A obsadilo 1. místo.

Letos se nám povedlo obsadit i IV. kategorii. V jednotlivcích nás  úspěšně reprezentovala Zuzana Kočí z 9.A, která vybojovala stříbro, stejně jako  družstvo ve složení Zuzana Kočí 9.A, Ema Senftová 8.A a Ariadna Nikitina 8.A.

Všem dívkám gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Velký dík také patří společnosti VHS Dobříš za podporu celé akce.

Zuzana Kočí