Aktuality

Den Země na „staré“ škole

V pátek 21.4. 2023 jsme se opět dočkali oslav Dne Země v podobě projektového dne, do kterého se zapojila celá škola.
Třídy prvního stupně a žáci 6.ročníku se pustili do úklidu prostranství začínající u školy a končící v prostorách parku. Abychom dětem úklid zpříjemnili, připravili jsme v okolí školy a v parku několik stanovišť s úkoly. A co je čekalo? V areálu školy určovaly hlasy ptáků,
zjistily, zda patří mezi „Vševědy“. V tělocvičně vyzkoušely svoji obratnost a zopakovaly si základy první pomoci. Ostatní stanoviště pak prověřila jejich dovednosti v oblasti třídění odpadů, poznávání organismů, ekologie, přírodních věd, lidského těla a dalších. Ani tento rok nechyběly celosoutěžní úkoly. První byl tradiční sběr odpadků. Druhý úkol bývá vždy originální. Děti tentokrát skládaly moudré věty, jejichž společným jmenovatelem byla příroda.
Žáci 7. a 8. ročníku měli připravený program, který částečně navázal na středeční promítání v rámci programu Svět kolem nás – Tanzánie. Dalšími úkoly bylo sestavení paletky přírodnin, natočení rýmovaného pozdravu planetě Zemi a pořízení zajímavých fotografií přírody.
Počasí nám ukázalo přívětivější stránku a tak jsme si prosluněné dopoledne užili. Závěrem je ještě třeba poděkovat Městu Dobříš za poskytnuté pytle a rukavice na sběr odpadků. Nemalý dík patří žákům 9. ročníků a pedagogům na stanovištích, kteří odvedli největší kus práce.
Jitka Hadamovská