Aktuality

Dějepisná olympiáda

V prosinci se žáci osmých a devátých ročníků zúčastnili školního kola dějepisné olympiády.
Suverénně nejlépe se umístili žáci z 8. C, kteří poté naši školu reprezentovali v okresním kole
konaném 20. ledna v Příbrami. Tématem letošního ročníku bylo období komunismu. David Černý
získal 40 bodů z 80 možných, Karolína Grmelová se s 49 body dokonce stala úspěšnou řešitelkou
okresního kola. Mezi žáky, kteří měli naši školu reprezentovat na okrese, patří také Nina Kropáčková,
ta se však nakonec bohužel nemohla ze zdravotních důvodů zúčastnit.
Děkuji všem žákům za jejich úsilí a čas, které věnovali přípravě na olympiádu. Věřím, že to byla dobrá
zkušenost a do dějepisné olympiády se zapojíme i v příštím roce.
Zuzana Bílková