Aktuality

Cesta 4.A do pravěku

Žáci 4.A se během hodin vlastivědy, výtvarné výchovy a pracovní výchovy přenesli do pravěku. Vytvářeli sošky a šperky z keramické hlíny, kreslily pravěká zvířata, vyrobily si jednoduché pravěké nástroje. Děti si tak zábavnou formou nejen zopakovaly probrané učivo, ale získaly také nové poznatky z tohoto období.

B. Borovičková