Aktuality

Adopce zvířete

1.ZŠ Dobříš se bude účastnit adopce zvířete ze Zoo Praha. Tuto akci vymysleli senátoři naší školy.
V minulých týdnech se vybíraly peníze z většiny tříd, přičemž se podařilo shromáždit neuvěřitelnou
částku 25 000 Kč! V této výši teď Senátoři vybírají zvířata k adopci. Ze tří návrhů senátorů si celá škola
zvolí jedno zvíře, které se adoptuje.
Jsme rádi, že se akce zúčastnilo tolik lidí a vybrala se mnohem větší částka, než v kterou jsme doufali.
Děkujeme rodičům, dětem, učitelům, prostě všem, kteří se akce zúčastnili a přispěli. Doufáme, že se
tato akce bude příští rok opakovat.

Senát