Školní poradenské služby

Školní poradenské služby

Výchovný poradce školy: Mgr. Olga Šídová

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultační dny: pondělí 10,00 – 11,00 hod.
                              úterý  14,00 – 15,00 hod.

Mimo konzultační hodiny po předchozí domluvě.

Informace pro zákonné zástupce vycházejících žáků

Kam na školu (informace o všech středních školách v ČR): www.infoabsolvent.cz.

Přihláškynanečisto (vyplňuje žák ve škole s vyuč. předmětu PV ) odevzdat k tisku a k potvrzení klasifikace nejpozději do 15. 2. 2022

Do 1. 3. 2022 – doručit přihlášky (podepsané, potvrzené lékařem – některé školy nežádají, s termínem školní přijímací zk., pokud se konají) na vybrané školy.

Zápisový lístek – vyzvedne osobně zákonný zástupce u tř. učitele v termínu  od 1. 2. do 15. 3. 2022 a vyplněný odevzdá na jednu vybranou školu, kam byl žák přijat, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

Všechny důležité informace o přijímacím řízení na střední školy naleznete zde (přijímačky – co musím vědět).

Požadavky na PZ 2021/22

Přizpůsobení specifikací požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku v přijímacím řízení na střední školy v oborech vzdělání s maturitní zkouškou pro rok 2021/2022 (ke stažení v PDF)

Přehled změn ve specifikaci požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku: český jazyk a literatura (ke stažení v PDF)

SPECIFIKACE POŽADAVKŮ PRO JEDNOTNOU PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY V OBORECH VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU  (ke stažení v PDF)

Přehled změn ve specifikaci požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku: MATEMATIKA (ke stažení v PDF)

SPECIFIKACE POŽADAVKŮ PRO JEDNOTNOU PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY V OBORECH VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU (ke stažení v PDF)


Školní metodik prevence rizikového chování: Ing. Eva Skalická

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultační dny:  pondělí 7,45 – 8,45 hod.
                                pátek 7,45 – 8,45 hod.

Mimo konzultační hodiny po předchozí domluvě.

(Ne)bezpečný kyberprostor

Mezi našimi dětmi jsou sociální sítě značně oblíbené. Podle výzkumů má svůj profil alespoň na jedné z nich přibližně polovina dětí mladších dvanácti let. Češi mezi 16 a 24 lety dokonce podle průzkumu Eurostatu obsadili společně s Dány a Chorvaty první místo v EU, kdy některou sociální síť využívá 97 % z nich. Podle policejní statistiky vzrostla kriminalita v kyberprostoru zhruba o 400 %. Zatímco v roce 2011 bylo zaznamenáno 1 500 trestných činů spáchaných prostřednictvím internetu, v roce 2018 jich bylo 7 000. Nejrizikovějšími skupinami, které jsou v kyberprostoru nejohroženější, jsou děti mezi devíti a dvanácti lety. Podle odborníků děti o sobě sdílí mnoho informací, příliš snadno navazují online vztahy a nejsou psychicky připraveny na to, s čím se na internetu mohou setkat. Proto je důležité, aby si rodiče povídali s dětmi o tom, co na sociálních sítích dělají, s kým si dopisují, zda jim někdo nevyhrožuje nebo je nezesměšňuje. Společnost Kaspersky připravila edukační kvíz Zelený medvěd, kterého se zúčastnilo více než 3 600 respondentů. Zde jsou výsledky:

-       více než třetina dětí navštěvuje stránky s obsahem pro dospělé

-       každé desáté dítě si stáhlo aplikaci z neověřených zdrojů

-       46 % dětí má před 14. rokem minimálně dva účty na sociálních sítích

-       více než 4 sociální sítě využívá 16 % dětí

-       15 % dětí uvedlo, že je na internetu někdo „prudil“

-       62 % dětí si zablokovalo nežádoucí kontakt

Nezakazujte dětem jejich pohyb ve virtuálním světě, informujte se více o tomto světě, kvalitně zabezpečte jejich bezpečnost a hlavně o všem si povídejte, zajímejte se o to, co tam dělají a s kým mluví.
Naše škola je dlouhodobě zapojena do projektu Nenech to být, pomocí kterého můžou žáci anonymně nahlásit nevhodné chování spolužáků. Stačí popsat problém, koho se týká, z jaké třídy a odeslat. Lze také využít Linky bezpečí. Samozřejmostí je, že žáky kdykoliv vyslechne jakýkoliv vyučující, který problém vyřeší sám nebo ve spolupráci s výchovným poradcem a školním metodikem prevence.

Doporučujeme rodičům i dětem navštívit web: www.e-bezpeci.cz, www.kpbi.cz, www.bezpecnyinternet.cz

Zdroj časopis Computer 8/2019, článek Dětem nebezpečný kyberprostor,
Důvěřuj, ale prověřuj! (ke stažení v PDF).

Další důležité kontakty:

Nová poradna pro bezpečný internet: www.internethelpline.cz

Internetová linka bezpečí: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Linka bezpečí pro děti: tel. 116 111 (zdarma a anonymně)

Linka důvěry Dětského krizového centra tel. 241 484 149 (zdarma a anonymně), 777 715 215

Další pomoc prostřednictvím aplikace Skype na adrese (skype jméno) ld_dkc v časech: pondělí aţ čtvrtek 14.00 – 22.00 pátek aţ neděle 10.00 – 22.00

Drop-in nonstop linka pomoci: tel. 222 221 431

www.linkabezpeci.cz

www.elinka.iporadna.cz (chat Linky důvěry Dětského krizového centra pátek až neděle mezi 14.00 až 18.00)

www.linkaduverydkc.cz

www.napisnam.cz

www.saferinternet.cz

www.bezpecne-online.cz

www.protisikane.cz

www.minimalizacesikany.cz

www.sikana.org

www.e-bezpeci.cz

Nahlášení nezákonného a nevhodného obsahu na internetu: Horká linka (www.horkalinka.cz)