Školní poradenské služby

Školní poradenské služby

Výchovní poradci školy:
Mgr. Monika Housková
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Olga Šídová 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultační dny: pondělí 14,00 – 15,00 hod.
                               středa: 14,00 – 15,00 hod.
                               pátek:  8,45 – 9,45 hod.

Mimo konzultační hodiny po předchozí domluvě.

Informace pro zákonné zástupce vycházejících žáků

Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024 (podrobné informace MŠMT ke stažení v PDF)
Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024 (informace MŠMT ke stažení v PDF)

Kam na školu (informace o všech středních školách v ČR): www.infoabsolvent.cz.

Přihlášky – nanečisto (vyplňuje žák ve škole s vyuč. předmětu PV ) odevzdat k tisku a k potvrzení klasifikace:

1. na umělecké školy a gymnázia se sportovním zaměřením nejpozději do 21.11.2022.

2. na ostatní školy nejpozději do 17.2.2023.

Doručit přihlášky do škol

1. na umělecké školy/gymnázia se sportovním zaměřením: do 30.11.2022 (podepsané, potvrzené lékařem, s termínem talentové zk.).

2. na ostatní školy do 1.3.2023 (podepsané, potvrzené lékařem – některé školy nežádají, s termínem školní přijímací zk., pokud se konají).

Zápisový lístek – vyzvedne osobně zákonný zástupce ve škole v termínu, který Vám včas oznámíme a vyplněný odevzdá na jednu vybranou školu, kam bude žák přijat, 
nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.


Školní metodik prevence rizikového chování: Ing. Eva Skalická

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultační dny:  čtvrtek 8,00 – 8,45 hod.
                                pátek 8,55 – 9,40 hod.

Mimo konzultační hodiny po předchozí domluvě.

Sociální pedagog: Bc. Nicola Blábolilová

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultační dny:  úterý 13,30 – 14,30
                                čtvrtek 13,30 – 14,30

Mimo konzultační hodiny po předchozí domluvě.

(Ne)bezpečný kyberprostor

Mezi našimi dětmi jsou sociální sítě značně oblíbené. Podle výzkumů má svůj profil alespoň na jedné z nich přibližně polovina dětí mladších dvanácti let. Češi mezi 16 a 24 lety dokonce podle průzkumu Eurostatu obsadili společně s Dány a Chorvaty první místo v EU, kdy některou sociální síť využívá 97 % z nich. Podle policejní statistiky vzrostla kriminalita v kyberprostoru zhruba o 400 %. Zatímco v roce 2011 bylo zaznamenáno 1 500 trestných činů spáchaných prostřednictvím internetu, v roce 2018 jich bylo 7 000. Nejrizikovějšími skupinami, které jsou v kyberprostoru nejohroženější, jsou děti mezi devíti a dvanácti lety. Podle odborníků děti o sobě sdílí mnoho informací, příliš snadno navazují online vztahy a nejsou psychicky připraveny na to, s čím se na internetu mohou setkat. Proto je důležité, aby si rodiče povídali s dětmi o tom, co na sociálních sítích dělají, s kým si dopisují, zda jim někdo nevyhrožuje nebo je nezesměšňuje. Společnost Kaspersky připravila edukační kvíz Zelený medvěd, kterého se zúčastnilo více než 3 600 respondentů. Zde jsou výsledky:

-       více než třetina dětí navštěvuje stránky s obsahem pro dospělé

-       každé desáté dítě si stáhlo aplikaci z neověřených zdrojů

-       46 % dětí má před 14. rokem minimálně dva účty na sociálních sítích

-       více než 4 sociální sítě využívá 16 % dětí

-       15 % dětí uvedlo, že je na internetu někdo „prudil“

-       62 % dětí si zablokovalo nežádoucí kontakt

Nezakazujte dětem jejich pohyb ve virtuálním světě, informujte se více o tomto světě, kvalitně zabezpečte jejich bezpečnost a hlavně o všem si povídejte, zajímejte se o to, co tam dělají a s kým mluví.
Naše škola je dlouhodobě zapojena do projektu Nenech to být, pomocí kterého můžou žáci anonymně nahlásit nevhodné chování spolužáků. Stačí popsat problém, koho se týká, z jaké třídy a odeslat. Lze také využít Linky bezpečí. Samozřejmostí je, že žáky kdykoliv vyslechne jakýkoliv vyučující, který problém vyřeší sám nebo ve spolupráci s výchovným poradcem a školním metodikem prevence.

Doporučujeme rodičům i dětem navštívit web: www.e-bezpeci.cz, www.kpbi.cz, www.bezpecnyinternet.cz

Zdroj časopis Computer 8/2019, článek Dětem nebezpečný kyberprostor,
Důvěřuj, ale prověřuj! (ke stažení v PDF).

Další důležité kontakty:

Nová poradna pro bezpečný internet: www.internethelpline.cz

Internetová linka bezpečí: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Linka bezpečí pro děti: tel. 116 111 (zdarma a anonymně)

Linka důvěry Dětského krizového centra tel. 241 484 149 (zdarma a anonymně), 777 715 215

Další pomoc prostřednictvím aplikace Skype na adrese (skype jméno) ld_dkc v časech: pondělí aţ čtvrtek 14.00 – 22.00 pátek aţ neděle 10.00 – 22.00

Drop-in nonstop linka pomoci: tel. 222 221 431

www.linkabezpeci.cz

www.elinka.iporadna.cz (chat Linky důvěry Dětského krizového centra pátek až neděle mezi 14.00 až 18.00)

www.linkaduverydkc.cz

www.napisnam.cz

www.saferinternet.cz

www.opatruj.se/prvni-pomoc/krizova-pomoc-1

www.bezpecne-online.cz

www.protisikane.cz

www.minimalizacesikany.cz

 

 

 

 

www.sikana.org

www.e-bezpeci.cz

Nahlášení nezákonného a nevhodného obsahu na internetu: Horká linka (www.horkalinka.cz)