Důležitá upozornění

Zápis do školní družiny

Zápis do školní družiny proběhne 1. září 2020. K zápisu se již nemusí dostavit zákonní zástupci žáků zapsaných v červnu
či o letních prázdninách.
Další informace naleznete zde.