Důležitá upozornění

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025

zapis24

V době od 8. března do 8. dubna 00:00 hodin si mohou zákonní zástupci zarezervovat volný termín a čas zápisu v rezervačním systému (zde).

Nahlížení do spisu
Účastník řízení má podle § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, právo nahlížet do spisu a ve smyslu § 36 odst. 3) uvedeného zákona má možnost se před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Tuto možnost stanovil ředitel školy před vydáním rozhodnutí
na pátek 19. dubna 2024 od 8:00 do 9:00 hodin.

Datum zveřejnění přijatých uchazečů je předpokládáno v termínu 24.04. - 26.04. 2024. 

Seznam přijatých uchazečů (pod registračním číslem) bude zveřejněn na webových stránkách školy www.zsdobris.cz a na vývěsce u vchodu
do budovy školy po dobu nejméně 15 dnů.