Důležitá upozornění

UPOZORNĚNÍ PRO ŽÁKY A ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

V termínu od 28.09.2022 – 02.10.2022 dojde k úplné uzavírce Ulice Za Poštou v úseku před ZŠ Dobříš, Komenského náměstí 35 z důvodu probíhajících stavebních prací (asfaltace). Vzhledem k tomu, že bude ulice za Poštou neprůjezdná, prosíme, aby rodiče dovedli své děti do školy pěšky. Pokud do Dobříše dojíždíte autem, doporučujeme vysadit děti na parkovišti před dobříšskou poliklinikou, před prodejnou COOP nebo před sportovní halou a v ideálním případě pohlídat jejich bezpečný vstup do budovy školy. Pohyb pro pěší zůstává zachován koridory na Komenského náměstí, vstup do škol bude taktéž zachován. 

Od pondělí 03.10.2022 pak bude ulice Za Poštou zcela zprůjezdněna.

Prosím dbejte zvýšené opatrnosti v okolí staveniště.

Ing. Markéta Samcová
projektová manažerka

pl1