Důležitá upozornění

Třídní schůzky

Třídní schůzky budou probíhat formou individuálních konzultací s příslušnými vyučujícími prostřednictvím emailové komunikace
ve dnech 25. 11. - 27. 11. 2020.
Adresy vyučujících - viz webové stránky školy - zde.