Důležitá upozornění

Provoz školy od 18. listopadu pro žáky prvních a druhých tříd

- ranní školní družina 6:30 – 7:40, vchod A, děti budou ve svých kmenových třídách, nepoužívají šatny, převlékají se před třídou
- odpolední provoz školní družiny do 17 hodin
- odchody dětí ze školní družiny – dle času uvedeného v přihlášce nebo záznamu v info sešitě
- zákonným zástupcům bude předáno prostřednictvím třídního učitele telefonní číslo na p. vychovatelku; prosím, používejte pouze v naléhavých případech
- oddělení školní družiny:
1. A p. vychovatelka – Martina Zemanová
1. B p. vychovatelka – Gabriela Cintulová
1. C p. vychovatelka – Marcela Janovská/ po dobu nemoci zastupuje Veronika Šandová
1. D p. vychovatelka – Ludmila Petrlíková
2. A p. vychovatelka – Tereza Hejnová/ po dobu nemoci zastupuje Lenka Bosáková
2. B p. vychovatelka – Hana Vacková
2. C p. vychovatelka – Pavla Lojínová
-  děti, které nepůjdou do školní družiny, odcházejí na oběd do školní jídelny samy po vyučování
- vyučuje se podle daného rozvrhu (TV – vycházka, Hv – teorie, ne zpěv); výuka je pouze prezenční, distanční výuka je pro první a druhý ročník ukončena
- vzhledem k vyšší frekvenci větrání ve třídách doporučujeme více vrstev oblečení
- děti budou mít na den min. 3 roušky
- nezapomeňte dětem „včas“ objednat obědy
 Informace k provozu škol a školských zařízení naleznete zde (ke stažení v PDF)