Důležitá upozornění

Preventivní screeningové testování žáků v lednu 2022

  1. Preventivní screeningové testování žáků, v souladu s mimořádným opatřením MZdrav (ke stažení zde),se uskuteční v následujících termínech: 
    PO 3. 1. – ČT 6. 1. – PO 10. 1. – ČT 13. 1. – PO 17. 1. – PO 24. 1.  – PO 31. 1. 
  2. Antigenní test podstoupí, v souladu s mimořádným opatřením, VŠICHNI ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, bez ohledu na očkování či prodělání nemoci. Testování nemusí podstoupit žák, který doloží negativní test provedený poskytovatelem zdravotních služeb (viz bod I./1b mimořádného opatření MZdrav).
  3. V případě, že výsledek preventivního antigenního testu podle čl. I bodu 1 písm. a) je pozitivní, je škola povinna bezodkladně kontaktovat zákonného zástupce žáka a sdělit mu výsledek preventivního antigenního testu. Základní škola je povinna bezodkladně zajistit oddělení žáka od ostatních osob a zákonný zástupce je povinen jej ve škole vyzvednout nebo zajistit vyzvednutí jinou osobou. Ostatní žáci ve třídě pokračují ve výuce.
  4. V případě výskytu pozitivně testovaného žáka ve čtvrtek platí, že jeho negativně testovaní spolužáci ve čtvrtek dokončí vyučovaní. Mají však povinnost po celou dobu pobytu ve škole (i během výuky) používat ochranný prostředek dýchacích cest a dodržovat další protiepidemiologická opatření. Spolužáci pozitivně testovaného žáka neodchází po pozitivním výsledku antigenního testu spolužáka domů, ale pokračují v prezenčním vzdělávání ve škole s tím, že se budou následující dny každý den před zahájením vyučování testovat, a to až do doby zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu pozitivně testovaného spolužáka.
  5. Preventivní antigenní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě nebo žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.
  6. Pokud má žák pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 a byl v průběhu 2 dnů před projevem klinických příznaků onemocnění covid-19 nebo v průběhu 2 dnů před odběrem vzorku pro provedení RT-PCR testu, pokud nemá klinické příznaky onemocnění covid-19, případně do dne zjištění pozitivního výsledku RT-PCR testu osobně přítomen ve škole, je zákonný zástupce žáka povinen bezodkladně nahlásit škole tento pozitivní výsledek testu.
  7. Testování – leták pro rodiče (ke stažení zde)
  8.  Informace MŠMT pro školy a školská zařízení s účinností od 3.1.2022 (ke stažení zde)