Důležitá upozornění

Předpokládaná výuka žáků 1. – 9. ročníku od pondělí 30. 11. 2020

(za předpokladu zrušení zákazu vstupu žáků 3. až 9. ročníku do budovy základní školy)

1. -  5. ročník + 9. ročník -  prezenční výuka

6. – 8. ročník – rotační prezenční výuka

Lichý týden – od 30. 11. 2020 – 6. A, 6. B, 6. C, 7. A, 7. C

Sudý týden – od 7. 12. 2020 – 7. B, 8. A, 8. B, 8. C

Podrobnější informace o výuce budou předány prostřednictvím třídních učitelů.

Informace k provozu škol a školských zařízení od 25. a 30. 11. naleznete zde (ke stažení v PDF).