Důležitá upozornění

Matematická olympiáda

Milí mladí přátelé,
máte rádi zajímavé matematické úlohy a chtěli byste si v jejich řešení zasoutěžit? Jestliže ano, zveme vás k účasti v matematické olympiádě (MO). Soutěž je dobrovolná a nesouvisí s klasifikací z matematiky. Mohou se jí zúčastnit žáci 5. až 9. ročníků základních škol a žáci jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií vždy ve svých kategoriích.

Do své kategorie soutěže se přihlaste na adrese osmo.matematickaolympiada.cz, a to nejpozději do termínu odevzdání druhé trojice úloh.

Průběh soutěže
Soutěž v jednotlivých kategoriích probíhá ve dvou nebo ve třech kolech. Kategorie Z9 má domácí, okresní a krajské kolo.
Kategorie Z8, Z7, Z6 a Z5 mají domácí a okresní kolo

Domácí kolo
V tomto vstupním kole soutěže, organizovaném na školách, řeší žáci ve svém volném čase (doma) šest úloh uveřejněných na adrese
www.matematickaolympiada.cz/cs/mo-pro-zs/rocnik/73-rocnik nebo zde  (ke stažení v PDF).

Do dalších kol soutěže mohou postoupit jen žáci, kteří odevzdají svým učitelům matematiky řešení alespoň čtyř úloh. Všem soutěžícím však doporučujeme, aby se snažili vyřešit všechny úlohy, protože v dalším průběhu soutěže mohou být zadány podobné úlohy.
Řešení úloh odevzdávejte svým učitelům matematiky v těchto termínech:

kategorie Z5 a Z9 .............................. 5. ledna 2024
kategorie Z6 až Z8 ............................1. března 2024

Další informace naleznete zde nebo případně přímo u K. Sobotkové (sborovna 2. stupně).

Děkujeme za čas, který věnujete matematice.