Důležitá upozornění

Informace pro účastníky ekopobytu

Vážení rodiče, 

pokud jste ještě neuhradili částku za ekologický pobyt, učiňte tak v nejbližším možném termínu. Částku 1 800,-Kč pošlete na účet 
číslo 30007 – 300329684/0600, variabilní symbol: 71192020, do zprávy pro příjemce je nezbytné uvést jméno a příjmení žáka, třídu, kterou navštěvoval ve školním roce 2019/2020Děkujeme.

Ekopobyt - informace,

 Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ