Důležitá upozornění

Informace o provozu školy a školských zařízení od 8. června 2021

  1. Základní škola – I. a II. stupeň – prezenční výuka dle pravidelného rozvrhu
  2. Školní družina – běžný provoz od 6:30 do 17:00 (oddělení I. – VII.)
  3. Školní jídelna – běžný provoz
  4. Školní klub – mimo provoz

Základní škola, školní družina a školní jídelna - provoz zajištěn při dodržení aktuálně platných hygienických opatření MZDR.

 

Vstup do budovy (7:40 – 8:00) – vchod „A“ – I. stupeň

                                                       vchod „B“ – II. stupeň

                         (žáci se převlékají a přezouvají v šatnách

 

Omezení vstupu třetích osob 

vstup třetích osob (mimo dětí, žáků, studentů nebo účastníků a zaměstnanců) do prostor školy nebo školského zařízení je možný jen v nezbytně nutných případech, s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy nebo školského zařízení.

 

Informace k provozu škol s škol. zařízení od 08.06. 2021 (používání ochranných dýchacích cest a další informace) - info od 8.6. ke stažení zde.

 

Frekvence preventivního antigenního testu – jedenkrát týdně

Test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v týdnu (pondělí); nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Další způsoby prokázání splnění podmínky pro povolení osobní přítomnosti žáka ve škole, školském zařízení se nemění.

Od 24.05. preventivní antigenní testy SEJOY - video ke stažení zde.  

Další informace zde (Info od 31.5.)