Důležitá upozornění

Informace o provozu škol a školských zařízení od 26. dubna do odvolání

Od pondělí 26. dubna bude provoz školy a školských zařízení zajištěn následovně:

1. žáci 6. – 9. ročníku – pokračuje distanční forma výuky
2. I. stupeň – 1. – 5. ročník – rotační způsob výuky následovně:
26. – 30.04. 2021 – 1.+2. ročník – prezenční forma; 3. až 5. ročník – pokračuje v distanční formě výuky

03. – 07.05. 2021 – 1. + 2. roč. – distanční forma výuky; 3. až 5. ročník – prezenční forma (nebude-li rozhodnuto jinak)

Jednou z podmínek účasti na prezenční formě výuky je antigenní testování 2x týdně (SINGCLEAN testy) a dodržování hygienických opatření.
Úplné znění mimořádného opatření naleznete zde.

3. Provoz školní jídelny a školní družiny pokračuje ve stávajícím režimu.

4. Dětem IZS (včetně dětí pedagogických pracovníků školy), které jsou žáky I. stupně naší základní školy a vztahuje se na ně rotační výuka, je mimořádným opatřením MZd povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka. 

5. Další důležité informace ke stažení
     a. Informace k provozu škol a školských zařízení od 26. dubna 2021 do odvolání 
     b. Provoz škol a školských zařízení - manuál