Důležitá upozornění

Informace MŠMT pro školy s účinností od 30.9.2021 Organizace výdeje obědů ve školní jídelně od 4. října 2021

Informace MŠMT naleznete zde (ke stažení v PDF).

Organizace výdeje obědů ve školní jídelně od 4. října 2021

Strávníci - odběr do přinesených jídlonosičů; cizí strávníci

11:15 – 11:30

Strávníci – ZŠ Komenského

11:35 – 12:55

Strávníci – ZŠ Lidická

12:55 – 13:15

Strávníci – ZŠ Komenského

13:15 – 13:35

Strávníci – GYMKC

13:35 – 14:00

Upozornění: Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě. Do prostor školní jídelny nesmí rovněž vstupovat nemocná osoba.