Důležitá upozornění

INFORMACE K TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH od 3. května 2021 do odvolání

Testování žáků Ag testy bude pro žáky 1. stupně probíhat jedenkrát týdně (bezprostředně po příchodu do školy)

Testování žáků Ag testy bude pro žáky 2. stupně probíhat dvakrát týdně - vždy v pondělí a ve čtvrtek.


Žáci, kteří v pondělí přijdou do školy bez doprovodu, se budou testovat pod vedením třídní učitelky/vychovatelky ve třídě. 
Žáci, kteří v pondělí přijdou do školy s doprovodem rodiče/zákonného zástupce, se budou testovat za přítomnosti pedagogického pracovníka školy na místě určeném pro jednotlivé třídy.

Další informace ke stažení:
Manuál COVID – 19 testování ve školách duben 2021 

MO MZ_testování žáků ve školách_Č. j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN

Instruktážní video k SINGCLEAN testu, který bude používat naše škola: https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4 nebo více na: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole